Menu
معاونت آموزشی

معاونت آموزشی

 

يكي از مهمترين وظايف و رسالتهای موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی شهرداری تهران، ارائه آموزش‌های علمی-کاربردی، ارتقاء دانش کار و ایجاد مهارت‌های متناسب با حوزه فعالیت های شهری به خصوص در شهرداری می باشد. معاونت آموزش با فراهم نمودن بستر مناسب فعاليت هاي آموزشي  براي دانشجويان، اعضای هيئت علمي و كاركنان شهرداري تلاش می­ کند تا شاخص‌های کمی و کیفی آموزش‌های کاربردی ارتقاء یافته و در نتیجه زمینه ­های موثرتوسعه ظرفيت ­ها، توانمندي­ ها و توان فني تخصصي افراد افزايش یابد. بر اساس قوانین و مقرارت،  اصلی ترین حوزه ماموریتی معاونت آموزش و پژوهش موسسه، برنامه ریزی، اداره و هدایت کلیه امور آموزشی موسسه در مقاطع کاردانی کارشناسی،تحصیلات تکمیلی و ارتقاء کیفیت آموزشی و اجرای دوره های آموزشی کارکنان شهرداری و نظارت بر حسن اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی، تصمیم­ گیری درباره مسائل آموزشی، سیاستگذاری و اتخاذ تمهیدات لازم در جهت گسترش، ارتقاء کیفیت آموزشی و ارزیابی آنها می باشد. اين معاونت در چارچوب رسالت و ماموريت آموزشي خود با اتكا بر اسناد بالادستي، قوانين، مقرارت و با استفاده از آخرين يافته ها، شيوه هاي نوين آموزشي، فنآوري و تكنولوژي پيشرفته آموزشی و مبتنی بر جهت­ گیری های راهبردی زیر عمل خواهد نمود:


- توسعه فعالیت­های آموزشی در جهت افزایش تعداد فراگیران پودمانی، دانشجویان، آزاد و کارکنان شهرداری؛

-  استانداردسازی و به روز نمودن فعالیت های آموزشی در جهت مهار ت ها و دانش کارکنان شهرداری؛

- تقویت مستمر فرایند نیازسنجی آموزشی شهرداری و توسعه کمی و کیفی دوره­ ها و رشته­ های مهارتی؛

- ارتقاء مدیریت (عملکرد، ارزیابی،) فعالیتهای آموزشی مراکز تابعه و منابع انسانی شهرداری؛

- توسعه زیرساخت ­ها و ظرفیت­ های آموزشی با استفاده از ظرفیت­ های دولتی و مردمی  برای بهره گیری از فنآوری نوین و مهمترین یافته های علمی و پژوهشی؛

- استفاده از مدرسان مجرب و کارآزموده و توانمند سازی آنها؛

- اصلاح، بازنگری، به روز رسانی و انطباق برنامه های درسی و رشته های آموزشی با نیازهای امروز و آینده  شهرداری؛

- برقراری ارتباط با مراکز علمی، پژوهشی، حرفه ­ای و دانشگاهی از طریق تبادل نشریات، مقالات و فنآوری جدید؛

- بهره گیری از تکنولوژی و فناوری آموزشی؛

- تقویت و آموزش افراد نخبگان، مستعد و ترغیب و تشویق نوآوران و ایده پردازان؛