Menu
جستجو

جستجو

آرشیو اخبار

آرشیو اخبار

Category
1393(101)
1394(519)
1395(310)
1396(88)
1397(133)
1398(13)
آرشیو

آرشیو

اخبار

اخبار

شاخه
نشست  مدیران دانشجویی فرهنگی مراکز
1398/4/10
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، نشست مدیریت دانشجویی فرهنگی موسسه با حضور رئیس محترم موسسه جناب آقای دکتر ابوالحسنی درتاریخ 98/04/10  با عنوان «هم اندیشی مدیران مراکز تابعه جهت طراحی برنا...
انتصاب مدیر پشتیبانی موسسه
1398/4/9
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل موسسه، دکتر ابوالحسنی رئیس موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی شهرداری تهران، طی حکمی، «رضا دهقان» را به عنوان مدیر پشتیبانی موسسه، منصوب کرد. در متن حکم ...
انتصاب مدیر دانشجویی فرهنگی موسسه
1398/4/9
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل موسسه، دکتر ابوالحسنی رئیس موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی شهرداری تهران، طی حکمی، «غلامعلی ابراهیمی سوته» را به عنوان مدیر دانشجویی فرهنگی موسسه، منصوب کرد. ...
انتصاب سرپرست مدیریت خدمات آموزشی موسسه
1398/4/9
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل موسسه، دکتر ابوالحسنی رئیس موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی شهرداری تهران، طی حکمی، «حسین رمضانی خردمردی» را به عنوان سرپرست مدیریت خدمات آموزشی موسسه، منصوب کرد....
انتصاب  مشاور رئیس و رئیس حوزه ریاست موسسه
1398/4/9
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل موسسه، دکتر ابوالحسنی رئیس موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی شهرداری تهران، طی حکمی، کیوان اسپهبدی را به عنوان مشاور رئیس و رئیس حوزه ریاست موسسه، منصوب کرد. ...
انتصاب مشاور رئیس موسسه در امور مالی
1398/4/5
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل موسسه، دکتر ابوالحسنی رئیس موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی شهرداری تهران، طی حکمی، محمدرضا اسلام زاده را به عنوان مشاور رئیس در امور مالی موسسه، منصوب کرد. ...
انتصاب سرپرست معاونت اداری، پشتیبانی، مالی و فناوری موسسه
1398/4/5
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل موسسه، دکتر ابوالحسنی رئیس موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی شهرداری تهران، طی حکمی، محسن واشقانی فراهانی را به عنوان سرپرست معاونت اداری، پشتیبانی، مالی و فناوری ...
اطلاع رساني جهت حضور در سمينار باز آفريني شهري
1398/3/19
به گزارش روابط عمومی مؤسسه، دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه علم و صنعت   با همكاري   مؤسسه آموزش عالي علمي   –   كاربردي شهرداري تهران در نظر دارد   سمينار تخصصي تحت عنوان   "بررسي تج...
طی حکمی از سوی شهردار تهران، رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی - کاربردی شهرداری تهران منصوب شد
1398/3/19
پیروز حناچی شهردار تهران، طی حکمی سیدرحیم ابوالحسنی را به سمت ریاست مؤسسه آموزش عالی علمی-کاربردی شهرداری تهران منصوب کرد. به گزارش   روابط عمومی مؤسسه علمی-کاربردی شهرداری تهران، در مت...